Forudsætning For IR, CPL, og MCC

Når du har et natflyvningsbevis efter visuel flyveregler (NAT VFR) er næste naturlige skridt et Instrument bevis (IR) eller kommerciel certifikat (CPL). Det er ikke nødvendigt med NAT VFR for at få Instrument bevis (IR)

EASA Part FCL-bestemmelserne, forlanger nedenstående for at kunne indstilles til IR/CPL certifikat.

Du kan også vælge at opfylde disse krav før, du starter på IR/CPL uddannelsen. I Aeropole har vi nogle minimums krav for at påbegynde uddannelsen til IR/CPL.

Erfaringskarv for CPL certifikat

 • PPL certifikat
 • 150 timer total flyveerfaring.

Før indstilling til praktisk flyveprøve hos Trafikstyrelsen skal følgende være opfyldt:

 • 200 timer total flyve erfaring
  • 100 timer som fartøjschef (Pilot In Command – PIC).
  • 10 timer Instrument flyvning, der er en del af CPL, medmindre du allerede har et IR.
  • 20 timer distance flyvning som fartøjschef, inkluderet en tur på mindst 300 NM, (556km.) med mindst 2 landinger på forskellige lufthavne udover start lufthavnen.
  • Op til 30 timer som luftfartøjschef (PIC) det kan være på svævefly eller motorsvæver.
 • Alder minimum 18 år.
 • Nødvendig nattræning eller udstedt VFR NAT bevis.
 • Klasse 1 lægeerklæring.

Note! Alle CPL timer som flyves med instruktør tæller med i total tid på 200 timer.

Erfaringskrav for IR (Instrument Rating):

Før start på IR er kravet et PPL eller CPL certifikat.

Før indstilling til prøve overfor Trafikstyrelsen skal følgende være opfyldt:

 • 50 timer distance flyvning som fartøjschef (PIC).
 • Type 2 lægeerklæring med audiogram, let mangel i farvesyn er ikke længere en forhindring for at flyve IR, men korrekt farvesyn er dog et krav for at flyve om natten.
 • Vi anbefaler at få et VFR NAT bevis før påbegyndelse af IR.

Erfaringskrav for MCC

To undertake MCC training, you will need to have

 • MEP Multi Engine Piston – Tomotoreres stempel motorfly certifikat.
 • Mindst et PPL certifikat med IR, vi anbefaler, du har et CPL med IR.

Start Dato

Aeropole kan skræddesy en uddannelsesplan, der passer ind i dine øvrig planer for job eller uddannelse. Kontakt os endelig så vi kan give dig gode råd og vejledning, så du kan få opfyldt din drøm om at blive pilot.

More Information

Se ofte stillede spørgsmål!

Interesseret?

Ansvarsfraskrivelse: Al information uden garanti. Gældende love og regler, som fortolket af de kompetente myndigheder, har forrang for enhver information på denne hjemmeside.